Политика за поверителност


Коя информация обхваща тази Политика за поверителност?

Това е евентуалната информацията, която се събира от Вас чрез thebestsmm.com. Някои от функционалностите на thebestsmm.com могат да бъдат използвани без нуждата да предоставите лична информация, но за да получите достъп до определени функции и предимства на сайта, може да се наложи да предоставите Лична информация (т.е. информация, която може да бъде използвана да бъдете идентифицирани). Тази информация може да е Вашето име и имейл адрес. Вие носите отговорност за верността на осигурената лична информация. Неточната такава може да повлияе на това как използвате сайта, на информацията, която получавате при използването на сайта, и възможността за връзка с Вас.


С какво се съгласявате при използването на сайта?

Имайте предвид, че с предоставянето на лична информация, вие се съгласявате и приемате, че може да се събира, използва Вашата лична информация в съответствие с настоящия документ за поверителност, Общите Условия и съгласно Българското законодателство. Ако не сте съгласни с тези условия, не ни предоставяйте Вашата лична информация.


Ако откажете или оттеглите Вашето съгласие или ако изберете да не предоставите необходимата лична информация, thebestsmm.com може да не е в състояние да ви предостави всички възможности, които предлага сайта. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време от тук.

Каква информация се събира?

Информация, свързана с използването на сайта. Когато потребителите посещават сайта, може да се проследи, събере и обобщи информацията, която показва (наред с друга такава) кои страници на сайта са били посетени, реда, в който са били посетени и кои хиперлинкове са били „кликнати“. Също така може да се събере информация от URL адресите, от които сте посетили сайта. Събирането на тази информация може да включва информация за IP адреса, операционната система и браузъра, използвани от всеки потребител на Сайта. Може да сме в състояние да определим от IP адреса и географското му местоположение.
Събира се личната информация, която вие доброволно предоставяте, като създадете Ваш профил (в случай че е разрешена тази функция) на thebestsmm.com, когато ни изпращате имейл съобщения и ползвате формата за контакт на сайта. Предоставената от Вас лична информация може да се използва за отговор на Вашите въпроси, да Ви изпращаме имейл съобщения свързани с поддръжката или актуализации на Сайта и др.

Сайтове трети страни.

Възможно е да получим Ваша лична информация, когато достъпите сайт на трета страна, например Фейсбук, Инстаграм и др. Това може да включва текст и / или линк, достъпни на сайта на третата страна.

Как се използва събраната информация?

Може да използваме информация, свързана с използването на Сайта, за изграждане на по-качествени и по-полезни услуги, като извършваме анализи на колективните характеристики и поведение на потребителите и измерваме демографските данни и интереси по конкретни области. Може също да използваме тази информация, за да гарантираме сигурността на нашите услуги и на Сайта.

Лична информация, предоставена ни директно от Вас или чрез трети лица thebestsmm.com по никакъв начин не разкрива Вашите лични данни.

Комуникация с thebestsmm.com. Когато изпратите имейл или по друг начин се свържете с thebestsmm.com може да се използва предоставената от Вас информация, за отговор на Вашето запитване. Може също така да се архивира тази информация и / или да се използва за бъдеща комуникация с Вас, където имаме законно право да го направим.

thebestsmm.com използва различни доставчици на услуги, доставчици и изпълнители (общо наричани „изпълнители“), които да помагат за съществуването на thebestsmm.com. Нашите изпълнители могат да имат ограничен достъп до Вашата лична информация. Тези изпълнители са доставчици, които ни предоставят технологии, услуги и / или съдържание, свързани с експлоатацията и поддръжката на Сайта. Достъпът до Вашата лична информация на тези изпълнители е ограничен до минимума информация, необходима им да изпълнят своята помощна функция.

Можем да споделим Вашата лична информация с различни държавни органи в отговор на призовки, съдебни решения или други правни процедури; да установим или да упражним законни права, за да защитим нашата собственост; да се защитим срещу правни искове; Може да споделяме Вашата лична информация и когато смятаме, че е уместно да се извърши разследване или предприемат действия по отношение на незаконни дейности; да защитим правата, имуществото или безопасността на thebestsmm.com, нашите потребители и/ или други; и във връзка с нашите Общи условия и други споразумения.

Сайтът съхранява Вашата лична информация за не повече от необходимото време за целите, за които се обработва.

Актуализиране и изтриване на Вашата лична информация

Имате определени права във връзка с Вашата лична информация.
Ако искате допълнителна информация във връзка Вашите права или бихте желали да упражните някои от тях, можете също да се свържете с нас, чрез формата за контакт на сайта или на имейл адрес: support@thebestsmm.com
Имате право да поискате да:

- предоставим достъп до всяка лична информация, която имаме за Вас;
- да актуализирате всяка лична информация, която не е актуална или неправилна;
- да изтриете всяка лична информация, която имаме за Вас;
- да предоставите Вашата лична информация на трети страни; или да ви предоставим копие от Вашата лична информация, която имаме за Вас.

Когато се свържете с нас, ние може да поискаме да ни предоставите необходимата информация, за да потвърдите самоличността си.

Контакти:

Форма за контакт: на сайта.

Email: support@thebestsmm.com

Последната актуализация на този документ е направена на 25 март 2024г.